Ananda - Happiness - Lycka
ur Happiness as an Art-project
Ahlbergshallen, Östersund 22 okt - 7 nov, 2004

I den första salen möter Ananda - Happiness - Lycka. En videoinstallation i tre delar, som också var Allbergs avgångsutställning från Konsthögskolan, Umeå universitet. Den har tidigare visats på BildMuséet, Umeå och Wetterling Gallery, Stockholm i maj 2002. En tur på Ganges före solupp-gången, visas mot den ena väggen. Inklippta som dubbelprojektioner visas episoder från dr Kataria's School of Laughter Yoga, i Mumbai, Indien, indisk dans den indiska lyckohögtiden Diwali samt lyckan i att vandra på glödande kol. Mot den andra väggen visas korta scener från skrattskolan, blandade med lysande solgult och flera uppgifter om skrattyogans medicinska egenskaper.

"That the fire burns in the shape of a human being is a very good omen for the Fire-walk. That means that the
goddess Sri Marianam is satisfied and happy about
our offering"
-
Paul Raj


Allberg har undersökt hur lycka uppfattas bland olika samhällskikt i Indien under en resa där 2001. Singapores indiska befolkningen avslöjade vägen till lycka genom indisk dans och där fokuserades även på förmågan att uppnå lycka genom smärta. Den hinduistiske prästen Paul Raj visar och berättar om sitt avtal med flera hindi-gudar för att uppnå lycka. På den tredje väggen sitter skyltar som berättar mer detaljerat om de fyra delarna i utställningen. Det indiska Diwali-firandet, som väl närmast kan beskrivas som en sammanslagning av västerländskt jul- och nyårsfirande visas och presenteras bland Ganges vågor.

  Ananda - Happiness - Lycka
Umeå, 2002