Från vernissagen Bilder: MM Allberg och http://malingunillalarsson.blogg.se

Under hösten började årets skulpturpark ta sin form. Anki, som är initiativtagare, till skulpturparken började att kontakta några konstnärer. Detta i sin tur gav ringar på vattnet och nya kontakter slöts. De inbjudna konstnärerna har fått ströva omkring i det idylliska landskapet kring Locknesjön och låtit sig inspireras och skapa ett platsspecifikt verk*) i skulptur eller land-art, som besökarna ska få ta del av och uppleva. Barn och ungdomar i Locknebygden har under våren skapat betong konst i Logen, som de kommer att placera ut i naturen. Skulpturerna som de gjorde förra året ville de inte ta bort, så de finns också kvar)
Sorgfrid Linda Peterssons konstverk Sorgfrid "består av flera olika verk utställda i en skogsglänta i Espnäs skulpturpark. Tanken kring verket är att det ska ge mildring för själ och hjärta. Då jag hittade en gammal vedspis på platsen ställde jag dess dåvarande uppgift kontra dess brist på uppgift i skogsgläntan. Rent estetiskt gav den mig fantasier till ett altare därefter tillförde jag en telefon som blir en signal till universum och som en andlig länk. Via telefonen kan man lätta på sitt hjärta och oro, låta skogen ta hand om ens våndor. Likt en allé visar de vita plastbanden vägen in i skogen där några stolar är utplacerade för vila och andakt. Verket är inramat kring fyra ståtliga tallar längst in i skogen vilka kan ge tröst. "Annika Larsson Rahms Tiden blåser iväg, jag är uppbunden nu, kan du återkomma?

Tiden blåser iväg, jag är uppbunden nu, kan du återkomma? Annika Larsson Rahm
Annika Larsson Rahm bor i Funäs, Oviken


Katarina Francks Fontän och meteoritkrater
Fontän och meteoritkrater Katarina Franck "För nästan hundra år sedan ställde dadaisten Marcel Duchamp ut konstverket Fontän(1917) på ett amerikanskt galleri. Han tog en vanlig pissoar, vände den i 90° så att den ursprungliga användningen av föremålet omintetgjordes. Därefter signerade han verket med det kryptiska namnet R. Mutt. Han ifrågasatte med sitt verk hur vi uppfattar konst. Till honom och alla andra människor som inte kan låta bli att tänka nytt ägnar jag detta verk. Likt Duchamp använder jag ett redan tillverkat föremål (”ready made”) och sätter det i en ny kontext. Likt en vattenkaskad växer en rönn genom fontänen och sträcker sina grenar längtansfyllt mot den vattenfyllda meteoritkratern som naturen själv skapat (”nature made”).
I dialogen mellan det som skapats av människa och det som uppkommit genom naturens krafter uppstår kanske något nytt. I betraktarens öga."


Anki Hallqvists Vägen tillbaka
- Vila

Vägen tillbaka Anki Hallqvists verk består av 4 delar:
Streck Prestera, var duktig, rusa förbi, hinna med, som ett streck förbi det mesta, ville egentligen stanna upp och möta, känna, bry mig om, även mig själv.
Små små steg... Att sänka farten och hitta balans, vilket även påverkar vår omgivning, kan ta många år. Ett sätt kan vara yoga, vilket här symboliseras i chakrornas sju färger Det kan var allt från det minsta lilla vi gör eller tänker för att själva må bra, vilket i sin tur påverkar vår omgivning, dom vi möter, som i sin tur ger ”ringar på vattnet” till glädje för mänskligheten, moder jord och universum - eller vad de som har mycket stora möjligheter att påverka för många skulle kunna göra, för det samma.
Vila att tillåta sig att vila
Frid meditation
Nedslag MalinMatilda Allbergs verk "ramar in en del av den Meteorit-nedslagsplats som blivit till Locknesjön. När jag såg hur vackert där är kände jag att jag just ville rama in det som ett konstverk."


MalinMatilda Allberg
Solig Dorje


Solig Dorje MalinMatilda Allberg "En lamaitisk Dorje är en buddhistisk symbol för balans och harmoni. Jag väljer att visa den
som växande solrosor, eftersom också odling visat sig skänka balans och harmoni till både den odlande och de som bara vistas i en trädgård. Det är också något som användes mycket inom den psykiatriska vården tidigare. Patienterna mådde bra av att odla och jag vet att exempelvis Frösö-klinikerna var i det närmaste självförsörjande på grönsaker en gång i världen. Den kunskapen har, som så mycket annat sedan glömts bort, men under senare år har det visat sig att t ex människorsom lider av utmattnings-depressioner (utbrändhet) mår bättre av odlande. [Till följd av dålig växtkraft målade jag istället solrosor på stenarna i Dorjen.]
Vernissagen 25 juni blev väldigt lyckad med mycket folk:
     
 


* Konstprommenaden blev närmast en folkvandring! *Masspublik vid Linda Peterssons konstverk Sorgfrid * Trumvärk & Slagord*

 

dessa tre bilder lånade från http://malingunillalarsson.blogg.se


 

Här ligger Skulpturpark vid Locknesjön:*) Platspecifikt verk - konstverk som gjorts särskilt för en plats och som på något sätt förhåller sig till denna plats. Platsspecifik konst är i sin rena form gjord för enbart en plats. [Statens Konstråd]

Länstidningen 2011- 06-24
ÖstersundsPosten 2011-06-24
ÖstersundsPosten 2011-06-28

 

© MalinMatilda Allberg 2011