Ultrabehag i Rundgång
Östersund sjukhus
, 2 mars - 12 juni 2007

Sjukhusbesök.
Bara ordet väcker olust hos många.
Det är så intimt förknippat med sjukdom och smärta att det är svårt att se nödvändigheten och ibland t o m glädjen i det.
Glädje?
Ja, dels när man blir hjälpt att läkas och helas.
När man får smärta avhjälpt och så den
kanske största lyckan av allt.
Själva meningen med livet rent biologiskt sett.
Det är vid ett sjukhusbesök en ny människa hjälps till livet och det vill jag hylla med installationen Ultrabehag i Rundgång.När jag fick uppdraget att göra ett platsspecifikt verk *) till Projektrum Rundgång på Östersunds sjukhus ville jag visa något tydligt positivt med sjukhusbesök och något enormt positivt är när ett nytt liv kommer till världen. Det var så Ultrabehag i Rundgång kom till mig. Målningarna i svart/vitt är ultraljudsbilder av en pojke och en flicka och på dessa står mina bröstavgjutningar
i brons och i aluminium.

*) Platspecifikt verk - konstverk som gjorts särskilt för en plats och som på något sätt förhåller sig till denna plats. Platsspecifik konst är i sin rena form gjord för enbart en plats. [Statens Konstråd]


På den ritning av utställningsrummet jag fått stod det att "gående går mot kortändan av utställnings-rummen", vilket skulle ge det samma kilform som ultraljudsbilder har och det passade mig utmärkt. När jag vid installationstillfället insåg att man ju går mot långändan blev jag först förfärad, men såg sedan att det bör funka ändå. Detta eftersom bilderna nu så att säga blir "lagda på sidan" och bör uppfattas rätt ändå, särskilt med ledning av namnet. Vänder man sig om och tittar på bilden som kommer efter en ser man den dock rättvänd och förstår (förhoppningsvis?!) mitt syfte med den.

 

 

© MalinMatilda Allberg 2007