Lyckliga Ögonblick
Galleri S
, Östersund
27 oktober - 17 nov 2007
I det första rummet möts publiken av tolv oljemålningar av mina egna och mina närmastes lyckliga ögonblick, liksom av lyckliga ögonblick från Sydafrika och Indien.
Nästa rum innehåller mitt teckningsprojekt Jag Har en Dröm... där utställningens besökare får skriva sina drömmar i två böcker. Varje dag väljer jag ut en av drömmarna och gör en kolteckning av, som sätts upp nästa dag. I utställningens inledning fanns en dröm och sexton tomma ark. Dessa fylldes med besökarnas drömmar under utställningens gång, så att alla arken i rummet är fyllda med drömmar den sjuttonde och sista dagen.

Det innersta rummet visar min videoinstallation Laima Latviesu om lycka jag fann i Riga, Lettland under mina två månader där som Artist in Residence genom NIFCA 2005.

foto: Henrik Flygare

© MalinMatilda Allberg 2007